QURS/KURSE

Qursên kurdî li giştiya Swîsre tên dayîn.

Ger li malbatên kurd serdanê ji bo bi kêmahî 12 zarokan bikin, li dibistaneke fermî ya nêzî wan qurs tê destpêkirin.

Ji bo kesên mezin, herî kêm ger 8 kes serlêdanê bikin, li bajarê dixwazin qurs tê destpêkirin.